Društvo Sožitje Ptuj je bilo ustanovljeno 1967 in istega leta, dne 11.09.,  registrirano z odločbo št. 024-3/67-6/2.

Društvo združuje osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše oziroma skrbnike ter strokovne delavce in sodelavce s celotnega območja Upravne enote Ptuj.

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so ljudje, ki želijo živeti kot vsi, zato pa potrebujejo podporo ali pomoč drugih - vas/nas.

Člani društva se srečujemo ob različnih priložnostih kot so razna strokovna srečanja, vikend seminar, rekreacija, izleti in druge oblike druženja.

Znotraj Društva Sožitje Ptuj deluje tudi Varstveno-delovni center, ki izvaja varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ter bivalna enota.

Aktivnosti, ki jih izvajamo so predstavljene po posameznih  programih.