V okviru Društva Sožitje Ptuj že od 1. januarja 2002 deluje varstveno-delovni center. Za opravljanje te dejavnosti so podeljene tri koncesije MDDSZ in sicer:
- prva do leta 2015, ki je že podaljšana in je bila podeljena za 14 oseb;
- druga do leta 2016, ki je prav tako podaljšana, za 6 oseb in
- tretja, ki velja do 2028 in je podeljena za 10 oseb.

V storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji lahko vključimo skupno 30 oseb z motnjami v duševnem razvoju. Trenutna vključitev je 34 oseb.

Znotraj VDC se izvajata dva glavna programa in več podprogramov ter drugih aktivnosti. To so:
1. lastni program:
        - glina;
        - tekstil;
        - papir;
        - pralnica;
        - urejanje okolja.
2. kooperacijski program:
        - sestave cevnih objemk;
        - sestava vzmeti in zvodov;
        - izdelava žalnih pentelj;
        - sestava kartonskih škatel.

- aktivnosti prostega časa:

        - nogometna liga;
        - 2 glasbeni skupini;
        - 2 folklorni skupini;
        - plesna skupina;
        - hišni kino;
        - aktivnosti znotraj programa Specialne olimpiade Slovenije.
- program skrbi zase:
        - skrb za lastno urejenost;
        - skrb za urejenost ožjega delovnega in bivalnega prostora;
        - zdrava prehrana.
- programi splošne poučenosti:
        - ohranjanje pridobljenih znanj (bralne ure, pogovorne, napisovalne,..).
- samozagovorniška skupina.