IZOBRAŽEVANJE:

- Predavanje ob dnevu Downovega sindroma,
- izobraževalni vikend seminar za družine v spomladanskem času,
- vključevanje mladih družin na začetne seminarje na nivoju Zveze Sožitja,
- strokovno predavanje za starše oz. skrbnike,
- strokovna ekskurzija.

ŠPORTNOREKREACIJSKE DEJAVNOSTI:

- Pohodi društva po planinskih poteh,
- telovadba v zimskem času v prostih VDC-ja,
- udeležba na letnih igrah SOS,
- nogometni, košarkarski in balinarski turnirji.

SOCIALNI PROGRAM:

- Aktivnosti pri vključevanju OMDR v vseživljenjsko učenje,
- v okviru rehabilitacijskega programa izvajamo fizioterapevtske vaje,  vsako drugo soboto v mesecu pa kopanje v Biotermah Mala Nedelja,
- sodelovanje na kulturnih prireditvah (folklorna in glasbena skupina),
- vključevanje v širšo družbeno skupnost,
- sodelovanje z drugimi humanitarnimi organizacijami (Rotary klub Ptuj…).

DRUŽABNE DEJAVNOSTI:

- Pustni ples s sosednjimi društvi Sožitja,
- izlet,
- jesenski piknik društva,
- Miklavževanje,
- zaključek leta s sosednjimi društvi,
- ogled kulturnih prireditev.

Društvo sodeluje s komisijo za nadzor pri programih VDC in BE, z izvajalci storitve v VDC in BE, vodi in obdeluje dokumentacijo v skladu s predpisi in zakonodajo, sledi razpisom za finančna sredstva in se javlja na razpisane programe.