BIVALNA ENOTA

Društvo Sožitje se je v okviru VDC v letu 2009 prijavilo na razpis za podelitev koncesijske dejavnosti institucionalnega varstva. V mesecu oktobru smo prejeli odločbo MDDSZ s katero nam je bila podeljena koncesija. S koncesijsko pogodbo smo dogovorili pričetek dejavnosti z januarjem 2010.

Bivalna enota za 13 oseb je odprta od ponedeljka do petka 16 ur (8 ur vključenost v VDC) in med vikendom ter prazniki 24 ur. Uporabniki sami posrbijo (ob pomoči zaposlenih) za zajtrk, popoldansko malico ter večerjo. Ob praznikih in vikendih pa si pripravijo še glavni obrok.

Poskrbijo tudi za urejenost bivalnega prostora, okolice in za majhen vrtiček, ki je na dvorišču bivalne enote. Bivalna enota se nahaja v mansardnih prostorih na Rajšpovi 20 (nad VDC).

Glede na svoje sposobnosti se uporabniki (samostojno ali ob podpori) vključujejo v ožjo in širšo okolico in s tem pridobivajo socialne spretnosti.

Trenutno je v bivalni enoti 12 stanovalcev, kar pomeni, da je polno zasedena.

GALERIJA